Lytter til innbyggerne

25 år har gått siden Interreg ble etablert for å fremme sosial og økonomisk utvikling mellom Europas regioner etter 40 år med jernteppe og kald krig. Gjennom mange tusen ulike prosjekt, også med norsk deltagelse, har partnere fra hele Europa bidratt til å forbedre livene til millioner av mennesker i hele Europa.

Likevel finnes det fortsatt mange juridiske, administrative og praktiske hindringer for den grenseoverskridende virksomheten i Europa. Dermed forblir et betydelig økonomisk potensiale i grenseregionene uutnyttet. Nå har Europakommisjonen lansert en offentlig høring om grensehindre i EU/EØS-området. Hensikten er å lytte til de nærmere 200 millioner menneskene som bor i grenseregioner i EU, Sveits og Norge. I høringen kan innbyggerne selv fortelle hvilke hindringer de står overfor i sin hverdag og komme med forslag til hvordan men kan overvinne disse hindringene.

Høringen er åpen fram til 21. desember, og kan besvares via en nettbasert spørreundersøkelse. Resultatene offentliggjøres tidlig i 2016. Svarene som kommer inn vil i tillegg inngå i en studie som blant annet skal lansere konkrete forslag til hvordan Europas grensehindre kan overvinnes.