Interreg Nord: Nye muligheter

Den tredje utlysningen retter seg mot ulike innsatsområder i delområdene Nord og Sápmi.

Nord:

• Entreprenørskap
• Kultur og miljø
• Sysselsetting

Sápmi

• Forskning og innovasjon
• Entreprenørskap
• Kultur og miljø
• Sysselsetting

Utlysningen åpner for søknader i perioden 1. desember 2015 til 1. februar 2016.

Det er også mulig å søke om midler til forprosjekt innen alle innsatsområder. Godkjenninger av forprosjekt skjer fortløpende. Forprosjekter støttes med inntil 10 000 euro i EU-midler og et tilsvarende beløp via de norske Interreg-midlene, og kakn ha en varighet på inntil ett år.