Her finner du alle presentasjonene fra seminaret for prosjektutviklere i Nordlig Periferi og Arktis

I forbindelse med den tredje utlysningen av støtte til samarbeidsprosjekter i Interreg Nordlig Periferi og Arktis arrangerte programsekretariatet et seminar for 35 søkere i København. Seminaret tok for seg krav og fremgangsmåte for å utvikle en prosjektidé til en god søknad.

Presentasjoner fra seminaret finner du under denne artikkelen.

Frist for innsending av søknader er satt til 30. november, mens den endelige utvelgelsen av prosjekter kunngjøres av overvåkningskomiteen 24. april.

Nordlig Periferi og Arktis er et Interreg B-program som omfatter regioner i Irland, Storbritannia, Færøyene, Island, Grønland, Finland, Sverige og Norge (Vestlandet, Trøndelag og Nord-Norge). Med Canada og Russland som naboer i henholdsvis vest og øst dekker programområdet det aller meste av den eurarktiske sonen. Til tross for at programmet dekker et enormt geografisk område, deler regionens innbyggere utfordringer med et tøft klima, spredt bosetning og lav tilgang til offentlige og private tjenester. Nordlig Periferi og Arktis representerer samtidig enorme naturresurser, særlig innen fiskeri, mineralutvinning og petroleumsvirksomhet.