Virtuell oppussing

Flere Interreg-programmer har lansert nye nettsider i løpet av 2015. Nå har også Nordlig Perifer og Arktis-programmet gitt sin egen tilstedeværelse på internett en kraftig og høyst etterlengtet oppussing. På de nye og tidsriktige nettsidene finner du alt du trenger å vite om hvordan programmet skal gjøre livet enklere og bedre for innbyggerne i Europas nordligste regioner.

Klikk her for å besøke de nye nettsidene.

Med Canada og Russland som naboer i henholdsvis vest og øst dekker programområdet det aller meste av den eurarktiske sonen. Til tross for at programmet dekker et enormt geografisk område, deler regionens innbyggere utfordringer med et tøft klima, spredt bosetning og lav tilgang til offentlige og private tjenester. Nordlig Periferi og Arktis representerer samtidig enorme naturresurser, særlig innen fiskeri, mineralutvinning og petroleumsvirksomhet.
Med Canada og Russland som naboer i henholdsvis vest og øst dekker programområdet det aller meste av den eurarktiske sonen. Til tross for at programmet dekker et enormt geografisk område, deler regionens innbyggere utfordringer med et tøft klima, spredt bosetning og lav tilgang til offentlige og private tjenester. Nordlig Periferi og Arktis representerer samtidig enorme naturresurser, særlig innen fiskeri, mineralutvinning og petroleumsvirksomhet.