Løser felles utfordrigner i Skandinavia

31. august åpnet den andre utlysningsrunden i ØKS-programmet. 20 søknader kom inn innen fristen 18. september. Den største interessen for å bidra til det grenseregionale samarbeidet mellom Norge, Sverige og Danmark finnes innen innsatsomtådene innovasjon og sysselsetting, med henholdsvis ti og sju søknader. Programmet har i tillegg mottatt to søknader i kategorien grønn økonomi, mens ett av prosjektene tar for seg transport.

Det er ventet at vurderingsprosessen vil ta rundt tre måneder.