Jakter på de gode historiene

– Vi er ikke bare på jakt etter konkrete prosjektresultater, men ønsker også å finne fram til positive langtidseffekter, sier interreg.no-redaktør Torkil Marsdal Hanssen.

Sammen med resten av redaksjonen gjennomgår han nå over 1100 prosjekter fra perioden 2001 til 2014.

Konkrete og varige resultater

– Det er ikke nok å være god. Man må fortelle om det også. Vi vet at den norske deltagelsen i Interreg bidrar til bedre tjenester og tilbud til befolkningen, til at ny kunnskap tas i bruk, til innovasjoner og positive effekter for næringslivet. Disse historiene vil vi formidle, sier Marsdal Hansen.

Vel så viktig, mener redaktøren, er den positive samfunnsnytten norsk Interreg-deltagelse gir på lang sikt.

– Hva skjedde etterpå? Aktører som møtes gjennom Interreg viderefører ofte relasjonene i nye Interreg-prosjekter, men også på helt andre arenaer. Vi er ganske sikre på at det finnes gode eksempler på at Interreg-deltakelse har gitt oss nye produkter og bedre tjenester, kanskje til og med nye bedrifter, ny kunnskap og ny politikk, sier Marsdal Hanssen.

Tips oss!

Interreg.no-redaksjonen appellerer nå til hele den norske interreg-familien for å få tips til hvor man skal lete. Kontakt oss på interreg@pkom.no.

– Etter nærmere 20 år med territorielt samarbeid sitter mange med positive erfaringer. Nå håper vi å få kontakt med aktive og tidligere interreg’ere som kan lede oss til de virkelig gode – og kanskje ukjente – Interreg-historiene, avslutter Hanssen.

Torkil Marsdal Hanssen er redaktør for interreg.no.
Torkil Marsdal Hanssen er redaktør for interreg.no.