Fortsatt stor interesse for Nord-programmet

Den største interessen for å bidra til det grenseregionale samarbeidet i de nordligste områdene i Norge, Sverige og Finland finnes innen innsatsområde 1, forskning og innovasjon, og innsatsområde 3, kultur og miljø.

De første godt i gang

Nå starter styrekomiteene sitt arbeid med å prioritere hvilke av søknadene som skal få støtte. Samtidig er 15 godkjente prosjekt fra den første søknadsrunden i oppstartsfasen. Ti av prosjektene har norsk prosjektpartner.

Totalt mottok de 15 prosjektene 9 544 677 euro i økonomisk støtte, hvorav 1 744 000 euro kommer fra de norske Interreg-midlene.

En fullstendig oversikt over de godkjente prosjektene finner du her.

Om Interreg Nord

Interreg VA Nord skal styrke grenseoverskridende innovasjonssystemer og øke kapasiteten for grenseoverskridende samarbeid mellom små og mellomstore bedrifter. Samtidig skal programmet prioritere miljø- og kulturelle spørsmål, blant annet gjennom å bevare det biologiske mangfoldet og den unike kulturarven i en følsom subarktisk og arktisk region. Målet er å utvikle ressurseffektive og miljøvennlige løsninger som er avgjørende for utviklingen av grisgrendte strøk i nord.

Programmet skal støtte prosjekter som fremmer samisk kultur, språk og økonomisk aktivitet.

Videre skal programmet arbeide for å utvikle et grenseoverskridende arbeidsmarked i de nordligste regionene i Sverige, Finland og Norge.

42 millioner euro til fordeling

Interreg Nord-programmet er tildelt om lag 42 millioner euro fra EUs regionale utviklingsfond (ERDF), en økning på 8 millioner euro sammenlignet med perioden 2007 – 2013. I tillegg kommer nasjonal medfinansiering på ca 25 millioner euro fra Sverige og Finland, samt drøyt 17 millioner euro fra norsk side.

 

 

Nordsjøprogrammet fremmer samarbeid mellom 60 millioner innbyggere Storbritannia, Sverige, Danmark, Nederland, Belgia , Tyskland og Norge.
Nordsjøprogrammet fremmer samarbeid mellom 60 millioner innbyggere Storbritannia, Sverige, Danmark, Nederland, Belgia , Tyskland og Norge.