25 år med samarbeid for et bedre Europa

Et kvart århundre har gått siden Interreg ble etablert for å fremme sosial og økonomisk utvikling mellom Europas regioner etter 40 år med jernteppe og kald krig. Norge har deltatt siden 1996, noe som har resultert i deltakelse fra flere tusen prosjektutviklere og -partnere i grenseregionale, transnasjonale og alleuropeiske samarbeidsprosjekt. Slik har de internasjonale partnerskapene i 25 år lyktes i å forbedre livene til millioner av mennesker over hele Europa.

Feiringen av 25-årsjubileet nådde sitt høydepunkt med konferansen «25 år med Interreg» i Esch-Belval i Luxembourg 15. og 16. september.

– Som finansieringsprogram har Interreg bidratt til samarbeidsinitiativ mellom regioner og byer, til å forene mennesker og til utviklingen av fellesløsninger på grenseoverskridende utfordringer. Dette arbeidet skjer innen innovasjon, helse, infrastruktur, utveksling av beste praksis og energi, sier Corina Creţu, EUs kommisjonær med ansvar for regionalpolitikk.

I sommerutgaven av Panorama, Europakommisjonens eget magasin for regional utvikling, kan du lese mer om hvordan Interreg har bidratt til å bygge tillitt over landegrensene, nye nettverk og bedre kommunikasjon, bedre helsetjenester, økt sikkerhet og beredskap, i tillegg til å legge til rette for økonomisk vekst over hele kontinentet.

Siden oppstarten i 1990 har Interreg gjort livet bedre for millioner av mennesker over hele Europa.
Siden oppstarten i 1990 har Interreg gjort livet bedre for millioner av mennesker over hele Europa.

I jubileumsåret er det planlagt en lang rekke aktiviteter og arrangementer for å markere begivenheten. Denne musikkvideoen oppsummerer på fengende vis hva det hele handler om.