Ny runde med tidligfinansiering

Gjennom EUs Seed money facility tilbyr Interreg IVB støtte til prosjektforberedende aktiviteter. Programmet oppfordrer prosjektutviklere fra hele Østersjøregionen til å søke støtte til prosjektforberedelser innenfor alle temaene i EUs østersjøstrategi.

Såkornfondet finansierer inntil 85 % av prosjektbudsjettet. Norske aktører kan delta på lik linje med aktører fra EU-landene rundt Østersjøen. De forberedende prosjektene har en varighet på inntil ett år, med budsjett på mellom 30 000 og 50 000 euro.

Frist for å søke er satt til 30. oktober 2015, mens en endelig fordeling av såkornmidlene er ventet i løpet av januar 2016. Allerede 25. – 26. august inviteres prosjektutviklere til prosjektverksted og konsultasjoner i Riga.

Hele utlysningsdokumentet finner du til høyre for denne artikkelen. Der finner du også lenke til EUSBSR Seed Money Facility.