Tilbake

Interreg-fokus i Visby

Under mottoet «Digital Agenda – New Chances and Challenges for the Regions of the Baltic Sea» ønsker BSSSC velkommen til årskonferanse i Visby på Gotland.

Med mål om å fremme dialog og utveksling av ideer, oppfordrer BSSSC (Baltic Sea States Subregional Cooperation) regionens aktører til å gjøre seg kjent med og ta i bruk verktøyene og finansieringsmulighetene i Interreg. Konferansen inneholder derfor en egen sesjon om Interreg-samarbeidet; «Interreg – turning ideas into projects». Sammen med Central Baltic- og South Baltic-programmene presenterer Østersjøprogrammet (Interreg VB Baltic Sea Region) mulighetene som ligger i det grenseregionale og transnasjonale samarbeidet rundt Østersjøen. I løpet av sesjonen formidles også praktiske tips for prosjektutvikling og søknadsprosess.

Årskonferansen i BSSSC samler rundt 150 deltakere fra politisk og administrativt nivå på lokalt, regionalt, nasjonalt og EU-nivå, samt aktører fra forskning og utdanning, organisasjoner og bedrifter.

Årskonferansen arrangeres 23. – 25. september. Foreløpig program og lenke til påmelding finner du i kalenderen

Tilbake