Tilbake

Interesse fra hele Europa

Interreg Europe mottok 230 søknader i den første utlysningen i det nye programmet.

I utlysningen inviterte det alleuropeiske programmet prosjektutviklere fra 28 EU-land, Sveits og Norge til å søke økonomisk støtte til prosjekter innenfor innsatsområdene kunnskap, teknologisk utvikling og innovasjon, konkurransekraft i små og mellomstore bedrifter, lavkarbonøkonomi, miljø- og ressurseffektivitet.

Hele 230 prosjekter fra hele Europa skal nå konkurrere om potten på 107,5 millioner euro, én tredjedel av programmets budsjett i perioden fram mot 2020. De godkjente prosjektene kunngjøres i desember.

Interreg Europe dekker 4 751 258 kvadratkilometer og omfatter 504 315 346 innbyggere i 28 EU-land, Sveits og Norge. Som tidligere er programmets overordnede formål at regionene skal utveksle erfaringer og overføre «god praksis». I tillegg til å fremme sosial og økonomisk integrasjon over landegrensene gjennom regionalt samarbeid, understøtter det nye programforslaget Europa 2020-strategien; EUs strategi for bærekraftig vekst og sysselsetting i tiårsperioden mellom 2010 og 2020.

Kontakt

 • Eide, Jon Halvard

  Vest-Agder fylkeskommune

  +47 916 97 522

  Send e-post

  Nasjonalt kontaktpunkt for INTERREG Europe

 • Skjerpen, Arve

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  +47 22 24 70 63

  Send e-post

  Fagdirektør

 • Godal, Odd

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  +47 22 24 70 21

  Send e-post

  Ansvarlig for Interreg-programmene i Norge

Tilbake