Årskonferanse i NPA

Årskonferansen i Interreg VB Nordlig Periferi og Arktis går av stabelen i Kuopio i Finland 30. september. Konferansen retter seg mot prosjektdeltakere, representanter fra programorganisasjonen, tematiske eksperter og representanter fra tilgrensende programmer og finansieringsinstrumenter.

Programsekretariatet gjør oppmerksom på at påmeldingen stenger mandag 31. august. De som ønsker å delta bes sende e-post til Saija Tikkanen.