Stor interesse for Nordsjøprogrammet

Den største interessen for å delta i det transnasjonale samarbeidet rundt Nordsjøen finnes innen innsatsområde 1 (vekst), fulgt av innsatsområde 3 (bærekraftig transport og mobilitet).

Nordsjøprogrammet er ett av flere program som har innført en to-trinns søknadsprosedyre, der man først sender inn en kortfattet prosjektskisse (expression of interest). I denne første utlysningen var det imidlertid mulig å også sende inn fullstendige søknader. Opptellingen viser at prosjektutviklerne foretrekker den nye metoden for prosjektutvikling, med 51 mottatte prosjektskisser.

Styringskomiteen i Nordsjøprogrammet foretar endelig prosjektutvelgelse i november.

 

full-applications-by-priority-3002

Fullstendige søknader.

 

 

Fullstendige søknader.
Prosjektskisser.