Tilbake

Stor interesse for Nordsjøprogrammet

Nordjøen er et økonomisk maktsentrum som til alle tider har vært gjenstand for samarbeid mellom de omkringliggende landene. Nå skal prosjektutviklere fra hele regionen gjøre en ny innsats for vekst, grønn innovasjon, miljø og bærekraftig transport.

79 søknader kom inn i forbindelse med den første utlysningen av midler i Interreg VB Nordsjøprogrammet.

Den største interessen for å delta i det transnasjonale samarbeidet rundt Nordsjøen finnes innen innsatsområde 1 (vekst), fulgt av innsatsområde 3 (bærekraftig transport og mobilitet).

Nordsjøprogrammet er ett av flere program som har innført en to-trinns søknadsprosedyre, der man først sender inn en kortfattet prosjektskisse (expression of interest). I denne første utlysningen var det imidlertid mulig å også sende inn fullstendige søknader. Opptellingen viser at prosjektutviklerne foretrekker den nye metoden for prosjektutvikling, med 51 mottatte prosjektskisser.

Styringskomiteen i Nordsjøprogrammet foretar endelig prosjektutvelgelse i november.

 

full-applications-by-priority-3002

Fullstendige søknader.

 

 

Fullstendige søknader.
Prosjektskisser.

 

Tilbake