Østersjøprogrammet: 78 søknader i første runde

Østersjøprogrammet er et av flere Interreg-program som har innført en to-trinns søknadsprosess i den nye programperioden (2014 – 2020). Det vil si at prosjektene først leverer en prosjektskisse (concept note), med en overordnet presentasjon av prosjekt og samarbeidspartnere. De søknadene som blir godkjent blir invitert til å sende inn en full søknad.

Blant de 282 innsendte prosjektskissene i første utlysningsrunde inviterte overvåkningskomiteen tidligere i år 82 aktører til å sende inn en fullstendig søknad. Nå er den første utlysningen lukket, og det er klart at 78 prosjekter er med i «finaleheatet».

Endelig godkjenning av nye Interreg-prosjekter i Østersjøregionen skjer i forbindelse med overvåkningskomiteens møte i november. Neste utlysning i Østersjøprogrammet er planlagt til årsskiftet 2015/2016.

Om Østersjøprogrammet

Interreg Østersjøprogrammet er et transnasjonalt program som omfatter hele eller deler av territoriet i EU-landene Danmark, Estland, Latvia, Polen, Sverige og Tyskland samt partnerlandene Norge, Hviterussland og Russland. Programmet skal bidra til en smart, inkluderende og bærekraftig vekststrategi i Europa og til bedre økonomisk, territoriell og sosial tilhørighet. I tillegg skal programmet spesielt bidra til gjennomføringen av EUs Østersjøstrategi.

Programmet støtter samarbeidsprosjekter innenfor disse innsatsområdene:

• Kapasitet for innovasjon (1)
• Effektiv forvaltning av naturressursene (2)
• Bærekraftig transport (3)
• Tiltak som fremmer EUs Østersjøstrategi (institusjonell kapasitetsbygging for makroregionalt samarbeid) (4)