Open Days 2015: Meld deg på i dag!

Hver høst setter tusenvis av mennesker fra hele Europa kursen mot Open Days i Brussel – EUs «massemønstring» for verdensdelens byer og regioner. Årets arrangement går av stabelen 12. – 15. oktober.

Årets overbyggende tema er «Europas regioner og byer: partnere for investering og vekst». Videre deles det inn i følgende undertema:

• Modernising Europe
• Regions open for business
• Places and spaces

Gjennom å belyse disse temaene inviteres deltagerne til å drøfte utfordringer og løsninger, særlig i en grenseregional, interregional og transnasjonal kontekst.

Open Days-konferansen består av mer enn 100 seminarer og workshops, og rundt 6000 deltakere forventes å delta. Dette gjør Open Days til EUs største og viktigste regionalpolitiske arrangement. Godt over 200 regioner og byer fra EUs medlemsland og såkalte tredjeland, inkludert Norge, vil være representert. Det er Regionalkomiteen og EUs generaldirektorat for regionalpolitikk som arrangerer uka i samarbeid med ulike regionale aktører. Også i år vil norske aktører være på plass, blant annet gjennom delarrangement i regi av de norske regionkontorene i Brussel.

Registreringen for Open Days 2015 er nå åpnet, og du kan registrere din deltakelse – og se et fortløpende oppdatert program her (eller følg lenken til høyre for artikkelen).