Nytt Interreg-prosjekt hjelper utkantindustrien

Prosjektet «Making regional manufacturing globally competive» skal arbeide for å øke effektiviteten og konkurransekraften til industribedrifter i perifere områder. Et av virkemidlene er å utvikle og ta i bruk ny teknologi og innovasjon. I tillegg til støtte fra Interreg Nordlig Periferi og Arktis har fylkesrådet i Nordland bevilget 900 000 kroner til prosjektet.

– Industribedrifter i denne regionen er hovedsakelig små og står overfor betydelige utfordringer. De er ofte geografisk isolert fra store markeder og langt fra samarbeidene bedrifter. Dette prosjektet skal støtte og utstyre industribedrifter med ny kunnskap. Det kan gjøre bedriftene bedre i stand til å tenke nytt og konkurrere i en tid med sterk global konkurranse og en rivende teknologiutvikling. Prosjektet kan bidra til å sette kunnskapsøkonomien inn i produksjonen, uttaler fylkesråd for næring i Nordland, Arve Knutsen (KrF) i en pressemelding.

Et viktig poeng er å utvikle og utnytte kunnskapsoverføring mellom partene i prosjektet for å øke bruken av ny teknologi.

– Det finnes mange små bedrifter som kan jobbe i lag og gjøre hverandre god. Slikt samarbeid kan gjøre bedriftene i stand til å ta store jobber, som de hver for seg ikke hadde hatt mulighet til å få.

Prosjektet er et Interreg Nordlig Periferi og Arktis (NPA)-prosjekt , med partnere fra Norge (Høgskolen i Narvik), Finland (Centria University of Applied Sciences), Sverige (Universitetet i Luleå), Island (Universitet på Island), Irland (Sligo Local Enterprise Office og Cavan Innovation & Technology Centre). Prosjektet ledes av South West Collage i Irland.