Miljø, innovasjon og transport på agendaen

Overvåkningskomiteen for Interreg VB Østersjøprogrammet mottok 78 søknader i den første utlysningen, som nylig ble avsluttet. Nå har programsekretariatet offentliggjort en detaljert oversikt over hvilke områder de 1052 involverte prosjektpartnerne ønsker å rette innsatsen mot. Statistikken viser at over 40 prosent av søknadene retter seg mot ulike miljø- og ressursutfordringer. 30 prosent av søknadene retter fokuset mot innovasjon, tett fulgt av transport-tiltak.

Til sammen er det søkt om knapt 200 millioner euro i støtte fra EUs fond for regional utvikling og norske Interreg-midler. Med totalt 240 millioner euro i potten frem til 2020 ligger det med andre ord an til skarp konkurranse i godkjenningsprosessen, som avsluttes i forbindelse med overvåkningskomiteens møte i november.

Hele statistikken finner du til høyre for denne artikkelen, eller ved å klikke her.

Neste utlysning i Østersjøprogrammet er planlagt til årsskiftet 2015/2016.