Østersjøprogrammet på åtte sider

I et ferskt åttesiders dokument gis et kortfattet sammendrag av Østersjøprogrammets mål og innsatsområder, hvordan prosjekter godkjennes og finansieres, hvordan programmet styres og hvilke krav som stilles til medfinansiering.

Programsammendraget finner du til høyre for denne artikkelen.