Ny søknadsfrist i tredje runde

Åpningen av den tredje utlysningen i Nordlig Perifer og Arktis-programmet er vedtatt flyttet fra 5. august til 30. september. Søknadsfristen forskyves tilsvarende, slik at ny deadline for prosjektutviklere blir 30. november. Seminaret for søkere, som opprinnelig var berammet til 20. august, avvikles i stedet 20. oktober. Den endelige prosjektutvelgelsen kunngjøres kort tid etter overvåkningskomiteens møte 23. februar 2016. Samtlige datoendringer er nå oppdatert i vår kalender.

Den tredje utlysningen er åpen for søknader innen innsatsområdene 3 (fornybar energi og energieffektivitet) og 4 (kultur- og naturarv). Til høyre for denne artikkelen finner du utfyllende informasjon om innsatsområder og søknadsprosessen.