Viktig oppdatering fra Botnia-Atlantica

Den seneste versjonen av prosjekthåndboken inneholder oppdateringer om blant annet bedriftsdeltagelse, valutakurs for medfinansiering og indikatorer.

Oppdatert prosjekthåndbok finner du til høyre for denne artikkelen.

Den norske delen av Botnia-Atlantica-området består av Nordland fylke. I Sverige finansierer programmet prosjektvirksomhet i Västerbottens och Västernorrlands län, samt Nordanstigs kommune i Gävleborgs län. I Finland inkluderer programgeografien Mellersta Österbotten, Österbotten og Södra Österbotten.

I inneværende programperiode (Interreg V) gis det støtte til prosjekter innenfor alle fire innsatsområder:

• Innovasjon
• Små og mellomstore bedrifter
• Miljø
• Transport

Botnia-Atlantica strekker seg over fjell og hav, fra Norskehavet i vest til Bottenvika i øst.
Botnia-Atlantica strekker seg over fjell og hav, fra Norskehavet i vest til Bottenvika i øst.