URBACT City Festival

URBACT City Festival, som ble arrangert i Riga 6. – 8. mai, samlet beslutningstakere, forskere og prosjektaktører som jobber med bærekraftig byutvikling på lokalt, regionalt, nasjonalt og transnasjonalt nivå. I løpet av dagene i den kultur- og historietunge hovedstaden serverte URBACT-programmet en rikholdig meny bestående av ulike workshops, forelesninger, TED Talks, idé-verksteder og walk-shops.

I videosnutten øverst i denne artikkelen kan du få et inntrykk av hvordan urbane aktører fra hele Europa brukte festivalen til å demonstrere metoder og utveksle erfaringer. Ønsker du å gå i dybden, kan du studere presentasjoner og filmklipp fra de ulike arrangementene som gikk av stabelen i forbindelse med festivalen.