Tilbake

Sørger for god styring

Overvåkningskomiteen for Interreg Nord har satt sammen styringskomiteene for programmet.

De to styringskomiteene skal fungere for delområdene Nord og Sápmi, og har som viktigste oppgave å prioritere prosjektersøknader og vurdere prosjekter opp mot programmets mål og prioriteringer. Styringskomiteene består av representanter fra lokalt og regionalt nivå i programområdet.

Komiteenes sammensetning finner du til høyre for denne artikkelen.

Tilbake