Søk forstudiemidler til Interreg-prosjekter

EU og EUs programmer og aktiviteter gir norske aktører i offentlig og privat sektor økte muligheter for regional utvikling gjennom internasjonalt samarbeid. Nå kan prosjektutviklere i Østfold få støtte til å konkretisere en idé, finne passende programmer og søke aktuelle partnere.

Bedrifter prioriteres som søkere til Interreg Sverige-Norge og Øresund-Kattegat-Skagerrak. Støtte gis til utvikling av nye prosjektideer, ikke til videreføring av tidligere prosjekter.

Det maksimale tilskuddsbeløpet er 150 000 kroner. 50 % kan utbetales forskuddsvis, mens de resterende 50 % utbetales ved dokumentasjon på innsendt søknad. Søknader kan sendes fortløpende, men tildeles to ganger i året etter 15. mai og 15. september 2015.

Du kan lese mer om vilkår og hvordan du går frem for å søke forprosjektmidler her.

Forprosjektmidlene kan, foruten Interreg, brukes til prosjektutvikling innenfor Horisont 2020Erasmus +og Creative Europe.