Vil du bidra med din ekspertise?

I forbindelse med den første utlysningen av støtte til inntil 20 tematiske nettverk, søker URBACT III-programmet nå etter kandidater som kan bidra med tematisk ekspertise inn i nettverkene.

URBACT-ekspertenes rolle er å støtte deltakere i de tematiske nettverkene i utformingen og gjennomføringen av nettverkenes aktiviteter, og gjennom dette sikre at de ulike prosjektene når sine forventede målsetninger.

Kvalifiseringsperioden vil være åpen i hele URBACT III-perioden (2014 – 2020). Programsekretariatet oppfordrer imidlertid potensielle kandidater til å søke så raskt som mulig, slik at de har mulighet til å bli valgt ut av nettverkene som etableres i den første utlysningsrunden.

Vil du vite mer? Informasjon om hvordan du søker finner du her. Til høyre for denne artikkelen finner du mer informasjon om URBACT-ekspertenes rolle i det alleuropeiske by-samarbeidet.