Sprek satsing over grensen

Mange av våre aller beste utøvere i langrenn og skiskyting har tatt steget fra junior til toppidrettsutøver ved Meråker videregående skole. Nå ser skoleledelsen i grensebygda til naboen i øst for gjensidig utvikling og utveksling av kunnskap.

– Vi ser verdien av å samarbeide internasjonalt, ikke minst når det gjelder å øke kompetansen til lærerne våre, sier rektor Bjørg Sissel Kvannli.

Den videregående skolen tilbyr idrettsutdanning for elever fra hele Norge innen langrenn og skiskyting. Skolen planlegger nå å søke Interreg-støtte gjennom Sverige-Norge-programmet. Målet er å legge til rette for utveksling av elever og lærere med skigymnaset i Järpen. Slik håper partnerne å lære av hverandre gjennom å dele idrettsfaglig kunnskap, praksis og erfaringer.

– Dette kan skje i form av blant annet felles samlinger eller treningsseminar, sier Kvannli.

Gjensidig læring

Men er det virkelig noe å hente utenlands for en skole som i en årrekke har vært rugekasse for noen av verdens beste vinteridrettsutøvere?

– Vi må ikke bli så tilbakelente og navlebeskuende at vi ikke blir i stand til å ta inn ny kunnskap. Det vil alltid finnes områder hvor vi kan lære. Vel så viktig er det at en slik spredning av kompetanse er med på å gjøre andre bedre. Det er ikke minst viktig for spredningen av vinteridretten, sier Kvannli, med henvisning til vinterens debatt om Norges dominans i skisporet.

Skolens internasjonale satsing begrenser seg ikke bare til mulige Interreg-partnerskap. Gjennom Nordisk Ministerråds program Nordplus samarbeider skolen med Jämtlands Gymnasium i Östersund. Et tredje prosjekt går gjennom EUs utdanningsprogram Erasmus+, og handler om samarbeid med Nordisches Ausbildungszentrum i Østerrike, en yrkesfaglig skole med programfag innenfor idrett.

Samarbeid mellom broderfolk

Målet med Sverige-Norge-programmet er å møte de viktigste grenseoverskridende utfordringene i en sammensatt grenseregion, som strekker seg fra dynamiske storbyområder rundt Göteborg og Oslo til mer grisgrendte fjellområder i nord. Samarbeidsprogrammet består av tre underprogram:

• Nordens grønne belte
• Indre Skandinavia
• Grenseløst samarbeid

Den andre utlysningen i Sverige-Norge-programmet åpner 10. august, med søknadsfrist 15. september. I perioden frem mot 2020 støtter programmet grenseregionale prosjekter innenfor innsatsområdene:

• Innovative miljøer
• Økt konkurransekraft og entreprenørskap
• Natur- og kulturarv
• Bærekraftig transport
• Sysselsetting og mobilitet i arbeidsmarkedet