Nordsjøkonferansen: Påmeldingen har åpnet

Fokus for konferansen, som arrangeres i Assen i Nederland, vil være “exploring ideas, building projects and forging alliances for politicians and project developers”. I løpet av dagene får deltakere fra hele Nordsjø-regionen vite mer om det nye Nordsjøprogrammets mål og virkemidler for det transnasjonale samarbeidet rundt Nordsjøen i årene fram mot 2020.

I løpet av konferansen legges det blant annet opp til aktiv deltagelse blant deltakerne, blant annet gjennom ekskursjoner, workshops og utstillinger hvor kunnskapsinstitusjoner og bedrifter viser hva de kan bidra med i de kommende Interreg-prosjektene.

I den nye programperioden gis det støtte til samarbeidsprosjekter innenfor fire innsatsområder:

• Økonomisk vekst
• Miljøinnovasjon og grønn økonomi
• Bærekraft
• Grønn transport og mobilitet

Interreg VB Nordsjøprogrammet dekker hele Norge og Danmark, østlige deler av Storbritannia, Flandern (Belgia), det nordvestlige Tyskland, nordvestlige Nederland, samt områder i det sørvestlige Sverige. I perioden 2007 til 2013 ga Nordsjøprogrammet økonomisk støtte til 71 samarbeidsprosjekt.

Nordsjøkonferansen 2015 er nå åpent for påmelding Til høyre for denne artikkelen finner du et innholdsrikt program, samt lenke til praktisk informasjon og påmelding til Nordsjøkonferansen 2015.