Inviterer til ny runde med urbant samarbeid

 

URBACT har lansert nye nettsider i forbindelse med den nye programperioden. Her blir du bedre kjent med byene, nettverkene og personene som jobber for en bærekraftig bypolitikk i Europa.

 

Den første utlysningen i URBACT III ble lansert like før påske. Fram til 16. juni 2015 kan byer i EUs 28 medlemsstater, samt Sveits og Norge, søke finansiering av tematiske nettverk som skal jobbe for integrerte og bærekraftige løsninger på felles utfordringer.

Det skal etableres inntil 20 tematiske nettverk, som alle vil ha et budsjett på inntil 750 000 euro for hele prosjektets levetid.

Utlysningen åpner for søknader innen tre temaer:

Økonomi og konkurransekraft:

• Forskning, teknologiutvikling og innovasjon
• Informasjons- og kommunikasjonsteknologi
• Konkurransekraft i små og mellomstore bedrifter
• Lavkarbon-økonomi

Urbant miljø og robusthet:

• Tilpasninger til klimaendringer og risikoforebygging
• Miljøvern og ressurseffektivitet
• Bærekraftig transport og infrastruktur

Sysselsetting, sosiale forhold og utdanning:

• Sysselsetting og mobilitet i arbeidslivet
• Sosial inkludering og fattigdomsbekjempelse
• Utdanning og livslang læring

LES MER: URBACT III: Infodag i Oslo

Finn en URBACT-partner!

Et URBACT-nettverk jobber seg gjennom flere faser. Ved første milepæl må minimum fire og maksimum seks byer stå samlet bak en prosjektsøknad. Minst to av byene må være fra såkalte «less developed regions».

Fra norsk side deltar allerede to storbyområder i URBACT-nettverk. Østfold fylkeskommune deltar i Useact-nettverket, mens Oslo kommune deltar i nettverkene Evue IISustainable Food in Urban Communities og CityLogo.

I forbindelse med utlysningen har URBACT III-programmet lansert flere nettbaserte verktøy som skal gjøre det enklere å finne koble aktører og ideer på tvers av 30 deltakende land. Sekretariatet inviterer alle aktører til å dele sine ideer i en prosjektdatabase, mens en egen «markedsplass» skal gjøre partnersøket mer bekvemt.

Om URABCT

Siden 2002 har URBACT-programmet siktet mot å fremme en helhetsorientert og bærekraftig byutvikling i byer på tvers av landegrensene i Europa. Norge har deltatt i bysamarbeidet siden 2007. I forlengelsen av de to foregående programperiodene skal URBACT III legge til rette for at dette arbeidet videreføres i årene fram mot 2020. I den nye programperioden skal URBACT også bidra til gjennomføringen av Europa 2020-strategien. Gjennom nettverksbygging, kapasitetsoppbygging og kapitalisering av god praksis støtter programmet bypolitiske beslutningstakere på europeisk, nasjonalt, regionalt og lokalt nivå. Slik gir URBACT byene i Europa muligheten til å samarbeide for å utvikle felles løsninger på lokale utfordringer. I et URBACT-nettverk deler byene erfaringer, de lærer av hverandre og deler god praksis med henblikk på å forbedre bypolitikken.

Til høyre for denne artikkelen finner du utlysningsdokumenter, samarbeidsprogram og annen relevant informasjon om utlysningen.