Interreg Nord utlyser forprosjektmidler

Utlysningen gjelder for innsatsområdene felles arbeidsmarked (4) og ressurseffektivitet (3).

Et forstudie tar sikte på å utrede forutsetningene for et fremtidig hovedprosjekt. Støtten kan også brukes til å bygge grenseregionale partnerskap i de nordligste delene av Norge, Sverige og Finland.

Mer informasjon om innsats- og fokusområder, utvalgskriterier, støttesats samt støtteberettigede kostnader finnes i programmets søkerveileder og programdokument.