Interreg Europe lanserer informasjonspakke

I den forrige programperioden (2007 – 2013) ble det gitt drøyt 38,5 millioner euro i støtte til 19 Interreg IV C-prosjekter med norsk deltakelse. Av totalbeløpet utgjorde den norske statlige medfinansieringen rundt tre millioner euro. I perioden fram mot 2020 videreføres programmet under navnet Interreg Europe.

LES MER: Interreg Europe nærmer seg

Søknadsprosessen starter nå!

Programforslaget for Interreg Europe ble oversendt til Europakommisjonen i november 2014. En godkjennelse av programmet er ventet i løpet av mai. Forutsatt at dette skjer vil den første utlysningen kunngjøres i midten av juni, med søknadsfrist én måned senere.

Det er likevel liten grunn til å vente med søknadsforberedelsene. Ved å gjøre søknadspakken tilgjengelig allerede nå ønsker programsekretariatet at potensielle søkere skal få anledning til å forberede seg i påvente av den offisielle kunngjøringen av den første utlysningen.

Søknadspakken består av følgende komponenter:

• Terms of Reference (ToR), som beskriver programmets mål, tematiske prioriteter, kriterier for støtteberettigelse, støttenivå, samt prosedyre for søknad, evaluering og utvelgelse av prosjekter.

• Programmanual, som utdyper innholdet av ToR og gir praktiske råd for prosjektutvikling og gjennomføring. Manualen redegjør også for evaluerings- og utvalgskriteriene.

• Søknadsskjema i pdf-versjon. Dette kan imidlertid ikke utfylles før utlysningen offisielt åpner. Skjemaet inneholder referanser til aktuelle deler av programmanualen.

• Maler for partnererklæring (medfinansiering, bekreftelse av juridisk status og lignende).

• Maler for støttebrev fra politikkansvarlig institusjon (når slike institusjoner selv ikke er partnere i prosjektet).

Fordi programmet ennå ikke er godkjent av EU-kommisjonen inneholder dokumentene i søknadspakken forbehold (disclaimer) om endelig godkjenning av programmets overvåkningskomité. Dokumentene må derfor betraktes som foreløpige, selv om det ikke er grunn til å forvente at overvåkningskomiteen vil foreta nevneverdige endringer i dem. For søkere vil publiseringen med andre ord være jevngodt med en offisiell utlysning av midler.

Søknadspakken informerer også om ordninger for prosjektutviklingsstøtte, veiledning og partnersøk (Assistance to applicants).

Om Interreg Europe

Interreg Europe dekker 4 751 258 kvadratkilometer og omfatter 504 315 346 innbyggere i 28 EU-land, Sveits og Norge. Som tidligere er programmets overordnede formål at regionene skal utveksle erfaringer og overføre «god praksis».

I programforslaget defineres fire hovedprioriteringer:

• Kunnskap, teknologisk utvikling og innovasjon
• Konkurransekraft i små og mellomstore bedrifter
• Lavkarbon-økonomi
• Miljø- og ressurseffektivitet

I tillegg til å fremme sosial og økonomisk integrasjon over landegrensene gjennom regionalt samarbeid, understøtter det nye programforslaget Europa 2020-strategien; EUs strategi for bærekraftig vekst og sysselsetting i tiårsperioden mellom 2010 og 2020.

Dokumentene til søknadspakken finner du ved å klikke på lenken til høyre for denne artikkelen.