Gode naboer markerer byjubileum

I år, nærmere bestemt 10. april, funne haldenserne feire 350 år med bystatus. På samme dato i 1665 fikk nemlig Halden kjøpstadprivilegier av kong Frederik III av Danmark-Norge. Fram til 1928 var grensebyen kjent som Fredrikshald – oppkalt etter nevnte konge.

I løpet av året markeres jubileet med en rekke arrangementer og aktiviteter som skal synliggjøre byens historie. Jubileet går heller ikke upåaktet hen på svensk side av grensen. På jubileumsdagen reiste nabokommunen Dals-Ed en minnesten ved brohodet mellom Norge og Sverige ved Dals-Högen og Kornsjø.

– Plassen er valgt med omhu som et symbol på det gode samarbeidet mellom våre kommuner på mange områder, skriver kommunen på sin hjemmeside.

Halden og Dals-Ed har gjennom flere år bidratt til det grenseregionale samarbeidet gjennom en rekke prosjekter under Interreg Sverige-Norge, delområde «Grenseløst Samarbeid». Området hvor minnestenen er reist er i dag hjemmehavn for dampbåten «Prøven», som trafikkerer Nordre Kornsjø. Det Interreg-støttede tiltaket har også resultert i å gjøre området mer tilgjengelig gjennom å sette i stand brygger og slipp.

Ved markeringen sto Dals-Eds ordfører Martin Carling og rådmann Peder Koldeus for avdukningen av minnestenen.

– På denne måten vil vi sende våre gratulasjoner og lykkeønskinger til våre kjære naboer i Halden, heter det i hilsenen fra kommunen.