Tilbake

14 søknader i andre runde

Den andre utlysningen av støtte til det transnasjonale samarbeidet gjennom Interreg VB Nordlig Periferi og Arktis ble lukket 10. april. Av 14 søknader har én norsk leadpartner.

Det viser en oversikt over det totale antallet prosjektsøknader som kom inn i forbindelse med den andre utlysningen av midler under VB-programmet Nordlig Periferi og Arktis (NPA). Fem av søknadene, blant annet den «norske» faller inn under innsatsområde 1 (innovasjon), fire søknader retter seg mot innsatsområde 2 (entreprenørskap og konkurransekraft), mens henholdsvis to og tre søknader retter seg mot innsatsområdene tre (fornybar energi og energieffektivitet) og fire (natur- og kulturarv).

LES MER: Fakta om NPA 2014 – 2020

Godkjente prosjekt kunngjøres av overvåkningskomiteen 10. juni 2015.

Forbereder tredje utlysning

Samtidig er en tredje utlysning allerede i støpeskjeen. Denne åpner i august, med søknadsfrist i desember. Endelige datoer fastsettes i forbindelse med overvåkningskomiteens møte i juni. Et seminar for søkere arrangeres i København 20. august.

Det er også verdt å merke seg at utlysningen av midler til forprosjekter fortsatt er åpen. Informasjon om kriterier finnes på programmets midlertidige nettsider, under arkfanen «Preparatory project call».

Om Nordlig Periferi og Arktis

Nordlig Periferi og Arktis er et Interreg B-program som omfatter regioner i Irland, Storbritannia, Færøyene, Island, Grønland, Finland, Sverige og Norge (Vestlandet, Trøndelag og Nord-Norge). Med Canada og Russland som naboer i henholdsvis vest og øst dekker programområdet det aller meste av den eurarktiske sonen. Til tross for at programmet dekker et enormt geografisk område, deler regionens innbyggere utfordringer med et tøft klima, spredt bosetning og lav tilgang til offentlige og private tjenester. Nordlig Periferi og Arktis representerer samtidig enorme naturresurser, særlig innen fiskeri, mineralutvinning og petroleumsvirksomhet.

I den første søknadsrunden ble 13 prosjekter godkjent. To av disse har norsk leadpartner.

LES MER: Tommel opp for 13 av 20

Kontakt

 • Gunnhild Aasmoe

  Nordland fylkeskommune

  75 65 03 51

  90 29 95 20

  Send e-post

  Kontaktperson for Botnia-Atlantica

 • Nygaard, Eli

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  +47 22 24 70 48

  +47 920 81 445

  Send e-post

  Medlem i overvåkningskomiteene for Interreg VA Sverige-Norge, Interreg VA Nord og Interreg VA Botnia-Atlantica

Tilbake