Sosial satsing i nord

Interreg VA Nord er foreløpig siste programområde blant de «norske» Interreg-programmene som har lansert egne sider på Facebook. Ved å følge programmet på Facebook får du servert viktig informasjon om programstatus, arrangementer og gode samarbeidshistorier fra de nordligste delene av Norge, Sverige og Finland.

Flere av de elleve Interreg-programmene hvor Norge er med deltar aktivt på sosiale medier:

Facebook:

Interreg VA Nord
Interreg VB Østersjøregionen
Interreg VB Nordsjøregionen
Interreg VB Nordlig Periferi og Arktis
Interreg Europe
URBACT III
INTERACT

Twitter:

Interreg VB Østersjøregionen
Interreg VB Nordlig Periferi og Arktis
Interreg Europe
URBACT
INTERACT

I tillegg benytter flere av programmene LinkedIn til spesifikke formål som partnersøk og drøfting av prosjektideer.

Interreg.no er selvsagt også til stede på både Facebook og Twitter.