Nærmer seg prosjektutvelgelse

26. og 27. februar møttes 24 representanter fra medlemslandene i Interreg VB Østersjøprogrammet i Kiel for den formelle konstitueringen av overvåkningskomiteen. Dermed er alt klart for utvelgelse av de første prosjektutkastene i slutten av april.

LES MER: 282 søknader i første runde

– I tillegg til økonomisk støtte bidrar Østersjøprogrammet også med kunnskap til aktører som arbeider for forbedringer i regionen, understreker Anders Lindholm i det svenske næringsdepartementet. Lindholm leder overvåkningskomiteen i 2015.

– Overvåkningskomiteen består av dedikerte østersjøentusiaster, fortsetter Lindholm, og viser til at medlemmene har lang fartstid innen samarbeidet rundt Østersjøen.

– 2015 blir et spennende år. Den første utlysningen i den nye programperioden vil vise oss hva vi kan forvente av prosjektene, hva de ulike prosjektdeltakerne ønsker å bidra med og om nye prosedyrer vil gi oss enda bedre kvalitet på prosjektene, avslutter komitelederen.

En oversikt over medlemmene i overvåkningskomiteen finner du til høyre for denne artikkelen.

Om Østersjøprogrammet

Interreg Østersjøprogrammet er et transnasjonalt program som omfatter hele eller deler av territoriet i EU-landene Danmark, Estland, Latvia, Polen, Sverige og Tyskland samt partnerlandene Norge, Hviterussland og Russland. Programmet skal bidra til en smart, inkluderende og bærekraftig vekststrategi i Europa og til bedre økonomisk, territoriell og sosial tilhørighet. I tillegg skal programmet spesielt bidra til gjennomføringen av EUs Østersjøstrategi.

Programmet støtter samarbeidsprosjekter innenfor disse innsatsområdene:

• Kapasitet for innovasjon
• Effektiv forvaltning av naturressursene
• Bærekraftig transport
• Institusjonell kapasitetsbygging for makroregionalt samarbeid