Botnia-Atlantica: Husk viktige vedlegg!

Den første utlysningen av midler til prosjektstøtte i Interreg VA Botnia-Atlantica ble kunngjort 15. januar, med frist 13. mars. Nå minner programsekretariatet om at informasjon om norske prosjektpartnere og norsk budsjett skal vedlegges.

Disse dokumentene er nå gjort tilgjengelige på programmets nettsider.