Ung målgruppe for mulig ØKS-prosjekt

Under arbeidstittelen «Innovation within the experience economy» ønsker Knutepunkt Sørlandetsammen med partnere fra Sverige og Danmark å fremme en prosjektsøknad til Interreg VA Øresund-Kattegat-Skagerrak-programmet (ØKS), melder Vest-Agder fylkeskommune på sine nettsider.

LES MER: Åpner 26. februar.

Digital skreddersøm for unge

Hovedmålet med prosjektet er å bidra til at besøksmål i regionen utvikler nye og innovative digitale opplevelser. Slik skal attraksjonene bli mer attraktive for barn og unge, en gruppe som har en helt annen tilnærming til digitale flater enn det «digitale voksne» har. Målet skal nås gjennom grenseoverskridende samarbeid mellom besøksmål, utviklings- og forskningsaktører og regionale partnere.

Fylkesutvalget i Vest-Agder fylkeskommune besluttet i forrige uke at fylkeskommunen skal bidra med finansielle bidrag til prosjektet.

Svensk-norsk forprosjekt

Høsten 2014 ble det gjennomført et forprosjekt sammen med svenske partnere. Forprosjektet er delvis finansiert av Vest-Agder fylkeskommune. Nå ønsker initiativtakerne sammen med de andre potensielle norske partnere å gå videre med søknad om et hovedprosjekt.

Dersom prosjektet innvilges av interregsekretariatet tas det sikte på at Vest-Agder fylkeskommune innarbeider en årlig bevilgning på 120.000 kroner i tre år fra og med 2015. Det forutsettes en likelydende innstilling fra fylkesutvalget i Aust-Agder.

De norske partnere er, foruten Knutepunkt Sørlandet, Visit Sørlandet AS, Kristiansand og Birkenes kommune – og sannsynligvis Lillesand og/eller Søgne kommune. Fra svensk side deltar Destination Falkenberg AB (Lead partner), Falkenbergs Näringsliv, Falköpings kommun, Ulricehamns kommun, Tranemo kommun og Svenljunga kommun. Fra Danmark er potensielle partnere foreløpig Køge kommune. Knutepunktet Sørlandet vil være norsk prosjekteier og ivareta de administrative funksjonene i prosjektet. Det vil også bli oppnevnt en norsk prosjektleder.

PS: Klikk på vedlegget til høyre for denne artikkelen hvis du vil vite mer om det nye Interreg ØKS-programmet.