Nytt verktøy vekker oppsikt

Eduardo Medeiros ved Universitetet i Lisboa har i mange år fulgt Interreg A-samarbeidet mellom Sverige og Norge. Nå høster professoren internasjonal anerkjennelse for en vitenskapelig modell han har utviklet gjennom sin doktorgrad i samfunnsgeografi og videre i en post-doktor stilling.

LES MER: Framgang for grenseoverskridende samarbeid

Modellen har han gitt navnet TARGET_TIA, fordi den ser ut som en målskive (target). TIA står for Territorial Impact Assessment. TARGET_TIA er et innovativt verktøy for å evaluere langsiktige effekter av prosjekter og regionale utviklingsprogrammer.

At forvaltere i regionalpolitikken kan dokumentere at offentlige tiltak faktisk svarer til udekkede eller utilstrekkelig dekkede behov, har vært et tydelig signal fra så vel EU-institusjonene som den norske regjeringen. Evalueringer som TARGET_TIA skal i følge EU-kommisjonen også bidra til forbedring av offentlige tiltak og sikre at midler blir forvaltet upartisk, transparent og kostnadseffektivt.

Fordelene med TARGET_TIA modellen er blant annet:

• en helhetlig tilnærming
• fleksibilitet – kan tilpasses nær ethvert prosjekt, program, enhver politikk
• kombinasjon av dybde-analyse og relativt enkel operasjonalisering
• definisjonen av to spesifikke mål for grenseoverskridende samarbeid (Interreg-A)
• kopling til EUs mål om territoriell samhandling og utjevning
• en multi-vektor modell

Dr. Medeiros’ siste artikkel i det velrennomerte tidsskriftet Regional Studies, Regional Science (RSRS) har nå oppnådd mange treff på kort tid. Videre er Dr. Medeiros invitert til Regionkomiteen (Committee of the Regions). Forskeren er i tillegg i dialog med EU-kommisjonen, Association of European Border Regionsog Hedmark fylkeskommune om en testing av modellen tilpasset Interreg-A.

Vil du vite mer? Dr. Medeiros’ «Territorial Impact Assessment and Cross-Border Cooperation» finner du vedlagt til høyre for denne artikkelen.

TARGET_TIA-modellen er et fleksibelt og målrettet verktøy for å måle effekten av prosjekter og regionale utviklingsprogrammer.
TARGET_TIA-modellen er et fleksibelt og målrettet verktøy for å måle effekten av prosjekter og regionale utviklingsprogrammer.