Nord: Ny overvåkningskomité på plass

Overvåkningskomiteen består av representanter fra sentrale og regionale myndigheter i Norge, Sverige og Finland, sametingene, nærings- og arbeidslivsorganisasjoner, utdanningsinstitusjoner og andre relevante organisasjoner.

Fra norsk side er Kommunal- og moderniseringsdepartementet, de tre nordligste fylkene, Sametinget, NHO, Universitetet i Nordland og Universitetet i Tromsø representert.

LES MER: Første runde i nord

Overvåkningskomiteen har sammen med forvaltende myndighet ansvaret for å sikre kvalitet og effektivitet i gjennomføring og dokumentasjon av programmets aktiviteter.

En oversikt over medlemmer og kontaktinformasjon finner du her.