Kolarctic: Programutkast på høring

Kolarctics forvaltningsmyndighet i Rovanjemi har nå publisert utkastet til et nytt programdokument. Norske interessenter kan gi sine innspill til Kolarctic Norge før 15. mars, som vil være fristen for tilbakemeldinger. Kolarctic Norge vil i tilfelle det er interesse for det kunne ha korte informasjonsmøter om det kommende programmet.

Kolarctic CBC-programmet komplementerer de grenseoverskridende aktivitetene på Nordkalotten gjennom å fremme samarbeid mellom EU-statene Sverige og Finland, samt ikke-medlemmene Russland og Norge. Som EØS- og Schengenmedlem har Norge samme status som Sverige og Finland.

Programdokumenter finner du under vedlegg til høyre for denne artikkelen.