Tilbake

Første runde avsluttet

Østersjøprogrammet dekker hele eller deler av arealet i Danmark, Estland, Finland, Tyskland, Latvia, Litauen, Polen, Sveige, Russland, Hviterussland og Norge.

Østersjøprogrammet mottok 282 søknader i den første utlysningen av støtte til samarbeidsprosjekter.

Kun sju uker etter at programmet formelt ble godkjent av Europakommisjonen, kunne programsekretariatet for Interreg VB Østersjøprogrammet lukke den første runden for søkere.

Den første utlysningsrunden i Interreg VB Østersjøprogrammet er åpen for innsatsområdene 1 – 3.

• Innovasjon (1)
• Ressursforvaltning (2)
• Transport (3)

LES MER: Første runde i Østersjøprogrammet

De 282 søknadene som kom inn dekker alle tre innsatsområder og kommer fra samtlige land som deltar i samarbeidet. Målt i antall leadpartnere rangeres Finland øverst (56), fulgt av Tyskland (51) og Polen (42).

Aktiv markedsføring

Østersjøprogrammet startet allerede tidlig høsten 2014 med å markedsføre den første utlysningen. Gjennom seminarer og konferanser i de fleste deltagerlandene møttes et stort antall søkere for å videreutvikle sine ideer.

LES MER: Dobbel B-lansering på Lillestrøm

Programsekretariatet lanserte tidligere i høst et nettforum for partnersøk for å gjøre det enklere for potensielle prosjektpartnere å finne fram til hverandre. Mer enn 850 potensielle søkere benyttet seg av nettjenesten for å lufte sine ideer.

Veien videre

Østersjøprogrammet er ett av flere programområder som har innført en to-trinns modell for prosjektutvelgelsen. I dette første trinnet har søkerne sendt inn et kortfattet konseptnotat som beskriver hovedtrekkene i prosjektideen. I slutten av april vil utvalgte prosjekt bli invitert til å sende inn en fullstendig søknad, med frist i slutten av juli.

Samtidig planlegges den andre utlysningen i Østersjøprogrammet. Denne vil sannsynligvis kunngjøres rundt årsskiftet 2015/2016.

Hele 282 søknader kom inn i den første utlysningsrunden i Østersjøprogrammet.
Hele 282 søknader kom inn i den første utlysningsrunden i Østersjøprogrammet.

Kontakt

 • Sæternes, Ann Irene

  Østlandssamarbeidet

  +47 61 28 93 53

  +47 958 32 758

  Send e-post

  Koordinator for Interreg VB Østersjøprogrammet (Baltic Sea Region)

Tilbake