Første runde avsluttet

Kun sju uker etter at programmet formelt ble godkjent av Europakommisjonen, kunne programsekretariatet for Interreg VB Østersjøprogrammet lukke den første runden for søkere.

Den første utlysningsrunden i Interreg VB Østersjøprogrammet er åpen for innsatsområdene 1 – 3.

• Innovasjon (1)
• Ressursforvaltning (2)
• Transport (3)

LES MER: Første runde i Østersjøprogrammet

De 282 søknadene som kom inn dekker alle tre innsatsområder og kommer fra samtlige land som deltar i samarbeidet. Målt i antall leadpartnere rangeres Finland øverst (56), fulgt av Tyskland (51) og Polen (42).

Aktiv markedsføring

Østersjøprogrammet startet allerede tidlig høsten 2014 med å markedsføre den første utlysningen. Gjennom seminarer og konferanser i de fleste deltagerlandene møttes et stort antall søkere for å videreutvikle sine ideer.

LES MER: Dobbel B-lansering på Lillestrøm

Programsekretariatet lanserte tidligere i høst et nettforum for partnersøk for å gjøre det enklere for potensielle prosjektpartnere å finne fram til hverandre. Mer enn 850 potensielle søkere benyttet seg av nettjenesten for å lufte sine ideer.

Veien videre

Østersjøprogrammet er ett av flere programområder som har innført en to-trinns modell for prosjektutvelgelsen. I dette første trinnet har søkerne sendt inn et kortfattet konseptnotat som beskriver hovedtrekkene i prosjektideen. I slutten av april vil utvalgte prosjekt bli invitert til å sende inn en fullstendig søknad, med frist i slutten av juli.

Samtidig planlegges den andre utlysningen i Østersjøprogrammet. Denne vil sannsynligvis kunngjøres rundt årsskiftet 2015/2016.

Hele 282 søknader kom inn i den første utlysningsrunden i Østersjøprogrammet.
Hele 282 søknader kom inn i den første utlysningsrunden i Østersjøprogrammet.