Ser framover mot 2020

I forrige programperiode bidro EU og Norge med til sammen 222 millioner kroner i støtte til 90 samarbeidsprosjekt mellom partnere i Østersjøprogrammet. I den nye programperioden, som strekker seg fram til 2020, er det satt av rundt 260 millioner euro til transnasjonalt samarbeid i partnerstatene Norge, Sverige, Finland, Estland, Latvia, Litauen, Russland, Hviterussland, Polen og Tyskland.

Les mer: Første utlysning i Østersjøprogrammet

Ta en titt på filmen i toppen av denne artikkelen for å få en rask innføring i hvor det nye programmet setter inn innsatsen i årene fram mot 2020.