Regionenes uke i oktober

Hver høst setter tusenvis av mennesker fra hele Europa kursen mot Open Days i Brussel – EUs «massemønstring» for verdensdelens byer og regioner. Årets arrangement går av stabelen 12. – 15. oktober.

Planleggingen er allerede i gang. Den 21. januar inviterte Europakommisjonens generaldirektorat for regionalpolitikk og Regionkomiteen, til et kickoff-møte i Brussel for lanseringen av 2015-utgaven av Open Days. Årets overbyggende tema er «Europas regioner og byer: partnere for investering og vekst».

Videre deles det inn i følgende undertema:

 

 

Open Days-konferansen består av mer enn 100 seminarer og workshops, og rundt 6000 deltakere forventes å delta. Dette gjør Open Days til EUs største og viktigste regionalpolitiske arrangement. Også i år vil norske aktører være på plass, blant annet gjennom delarrangement i regi av de norske regionkontorene i Brussel.

Temaene for 2015 kan ved første øyekast synes mer konkrete og spesifikke enn tidligere år, men nøyaktig hva som vil bli innholdet i de ulike kategoriene får vi vite når programmet er klart. Erfaringene fra tidligere år tilsier at programmet vil bli bredt nok til at representanter innen flere fagfelt vil finne noe av interesse.

I anledning kickoff-møtet ble også resultatet av tilbakemeldinger på fjorårets arrangement presentert, og hovedarrangørene i Europakommisjonen og Regionkomiteen kunne melde om gode omtaler fra deltakerne. Hele 95 prosent av deltakerne svarte at de var godt eller veldig godt fornøyde med Open Days 2014.

LES MER: Open Days 2014

Det man også har sett de siste årene er at Open Days har utviklet seg til å bli et arrangement som treffer flere, både med tanke på aldersgruppene som deltok og fagområdene som deltakerne representerte.