ØKS-seminar i Arendal

Første søknadsrunde i det nye Interreg V Öresund-Kattegat-Skagerrak-programmet åpner 26. februar. Potensielle søkere inviteres til seminar på Clarion Hotel Tyholmen i Arendal i regi av Interreg-sekretariatet i Arendal den 30. januar. Seminariet henvender seg primært til dem som vil søke i denne første runden fra 26. februar-26. mars.

LES MER: Former fremtiden i felleskap

Seminaret gir veiledning og informasjon om det nye programmet, blant om søknadsskjemaet og budsjettmodellen. Man får tips om hvordan et budsjett bør bygges opp, og hva man bør tenke på før man søker. Det blir anledning til å avtale et 30-minutters møte med sekretariatet i tidsrommet 8.00-9.30 eller 13.00-15.00.

NB: Fristen for å melde seg på seminaret er 23. januar.

Interreg Øresund-Kattegat-Skagerrak er et grenseregionalt A-program. I perioden 2007 til 2013 ble det gitt drøyt 100 millioner euro til mer enn 200 samarbeidsprosjekter i ØKS-regionen, som med sine ni millioner innbyggere er blant de mer folketette programområdene i A-kategorien.

I den nye programperioden (2014 – 2020) gjøres 127,6 millioner kroner tilgjengelig via EUs fond for regional utvikling (ERDF). I tillegg bidrar Norge med 15,8 millioner euro. Fram mot 2020 fokuserer ØKS-programmet på innsatsområdene innovasjon, transport, grønn økonomi og sysselsetting.

Du finner mer informasjon om ØKS-programmet i vedlegget til høyre for denne artikkelen.