NPA: Andre runde åpnet

Den andre utlysningsrunden vil, i likhet med den første, være åpen for alle fire innsatsområder:

• Innovasjon
• Entreprenørskap og konkurransekraft
• Fornybar energi og energieffektivitet
• Natur- og kulturarv

Frist for innsending av søknader er satt til 10. april, med prosjektutvelgelse i juni. En tredje runde er planlagt med oppstart i august og frist i løpet av høsten 2015. I forbindelse med utlysningen arrangerer programsekretariatet et eget seminar for hovedsøkere. Seminaret går av stabelen i København 4. februar.

Les mer: Første runde avsluttet

Nordlig Periferi og Arktis er et Interreg B-program som omfatter regioner i Irland, Storbritannia, Færøyene, Island, Grønland, Finland, Sverige og Norge (Vestlandet, Trøndelag og Nord-Norge). Med Canada og Russland som naboer i henholdsvis vest og øst dekker programområdet det aller meste av den eurarktiske sonen. Til tross for at programmet dekker et enormt geografisk område, deler regionens innbyggere utfordringer med et tøft klima, spredt bosetning og lav tilgang til offentlige og private tjenester. Nordlig Periferi og Arktis representerer samtidig enorme naturresurser, særlig innen fiskeri, mineralutvinning og petroleumsvirksomhet.

Interreg B-programmet Nordlig Perifer og Arktis omfatter Irland, Storbritannia (Nord-Irland og Skottland), Finland, Sverige, Færøyene, Island, Norge og Grønland.
Interreg B-programmet Nordlig Perifer og Arktis omfatter Irland, Storbritannia (Nord-Irland og Skottland), Finland, Sverige, Færøyene, Island, Norge og Grønland.