Je suis Charlie

Gjennom sin egen blogg gir Interreg-programmet Urbact uttrykk for sin sorg etter det brutale terroranslaget mot den franske avisen Charlie Hedbo.

– Sekretariatet ønsker å gi uttrykk for sin dype sorg. Våre tanker går til ofrene og deres arbeid for demokrati og ytringsfrihet, heter det i uttalelsen.

Det transnasjonale samarbeidsprogrammet Urbact arbeider for å styrke demokratiske prosesser gjennom involvering av innbyggere og lokalsamfunn i Europas byområder.

– I hundrevis av europeiske byer jobber mennesker på tvers av etnisk og kulturell bakgrunn for å finne felles løsninger på felles utfordringer, hele tiden med respekt for andres meninger, skriver Urbact-sekretariatet.

Også Corina Creţu, EUs kommisjonær med ansvar for regionalpolitikk, uttrykker sorg etter terroranslaget.

– Ytringsfrihet er en fundamental verdi som vi vil forsvare i møte med hat og fanatisme. Vi vil aldri vike for vold og terror, skriver Creţu på sin blogg.