Første runde over fjell og hav

De territorielle samarbeidsprogrammene under Interreg-paraplyen handler om å utvikle samarbeidet over landegrensene. Målet er å oppmuntre til økt samarbeid mellom byer og regioner fra ulike land gjennom å legge til rette for grenseløse prosjekter og nettverk.

I Botnia-Atlantica strekker dette samarbeidet seg over fjell og hav på tvers av Norden. Nå venter nye muligheter for alle som vil bidra til å gjøre regionen til et enda bedre sted å bo. Den første utlysningen av midler til prosjektstøtte ble kunngjort 15. januar.

LES MER: Oppstartskonferanse i Umeå 

Fra kyst til kyst

I den første utlysningsrunden i den nye programperioden (Interreg V) gis det støtte til prosjekter innenfor alle fire innsatsområder:

• Innovasjon
• Små og mellomstore bedrifter
• Miljø
• Transport

Frist for innsending av søknader om prosjektstøtte er satt til 13. mars 2015.

Den norske delen av Botnia-Atlantica-området består av Nordland fylke. I Sverige finansierer programmet prosjektvirksomhet i Västerbottens och Västernorrlands län, samt Nordanstigs kommune i Gävleborgs län. I Finland inkluderer programgeografien Mellersta Österbotten, Österbotten og Södra Österbotten.

Åpner opp for bedrifter

I kommende programperiode stiller ERDF med 36,3 millioner euro. I tillegg kommer nasjonal medfinansiering fra parterstatene, hvorav Norges andel utgjør 6 millioner euro. Programmet retter innsatsen mot innovasjon, små og mellomstore bedrifter, miljø og transport.

Programmet retter seg mot prosjektdeltakere blant statlige, regionale og lokale myndigheter i programområdet, offentlige og private organisasjoner, utdannings- og forskningsinstitusjoner, samt private bedrifter.

Vil du vite mer? Lenker til programhåndboken og programmets nettsider finner du til høyre for denne artikkelen.