Botnia-Atlantica: Infotreff for søkere

I Botnia-Atlantica (VA 2014 – 2020) strekker samarbeidet seg over fjell og hav på tvers av Norden. Nå venter nye muligheter for alle som vil bidra til å gjøre regionen til et enda bedre sted å bo. Den første utlysningen av midler til prosjektstøtte ble kunngjort 15. januar. Fristen for å sende inn søknader er 13. mars.

I den forbindelse inviterer programsekretariatet til informasjonstreff i Vasa På programmet står informasjon om innhold og innsatsområder i den nye programperioden. Det blir også presentert nyttige tips til hva en bør tenke på når man vurderer å søke støtte til grenseregionale samarbeidsprosjekter i programområdet.

Etter treffet er det satt av tid til å treffe rådgivere i sekretariatet for å drøfte konkrete spørsmål i forbindelse med prosjektplanleggingen (gjelder ikke generelle prosjektpresentasjoner).

Påmelding til informasjonstreffet gjøres til info@botnia-atlantica.eu
innen 6. februar.