URBACT III: Infodag i Oslo

I den forbindelse inviterte Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) i samarbeid med programsekretariatet til en nasjonal infodag om den nye programperioden 25. november.

Til høyre finner du presentasjonene fra URBACT-dagen i Oslo.

URBACT er et program innenfor rammen av EUs territorielle samarbeid Interreg. Programmet har fokus på nettverks- og erfaringsutveksling i byutviklingsspørsmål. Norge har deltatt siden 2007. I tillegg til EU-landene deltar også Norge og Sveits.

Programmet retter seg primært mot kommuner, fylkeskommuner og regionale samarbeidsorganisasjoner som ønsker å arbeide med utvikling av byer og byregioner.

 

Lær om URBACT-metoden