SUMILCERE mot slutten

2. desember avholdes det avsluttende seminaret for SUMILCERE-prosjektet, som startet opp 1. januar 2013. Prosjektet, hvis fulle tittel er Sustainable mining, local communities and environmental regulation in the Kolarctic area, er et samarbeid mellom ulike forskningsinstitusjoner i Kolarctic-regionen. Fra norsk side har Norut (Northern Research Institute) deltatt som partner.

Prosjektet er finansiert gjennom Kolarctic-programmet, som er en del av EUs naboskaps- og partnerskapsinstrument (ENPI), herunder grenseregionalt samarbeid (CBC). Programmet finansierer prosjekter som bidrar til samarbeid og utvikling mellom de fire nabolandene i nord, og både offentlige myndigheter, private bedrifter og organisasjoner kan søke om prosjektmidler.

Prosjektets overordnede mål har vært å bygge opp under offentlig-private samarbeid for å oppnå bærekraftig utvikling, å støtte forskningssamarbeid og nettverksbygging, samt å bidra til å minske risikoen for investorer i gruveindustrien. Prosjektets resultat er et sett med metodiske verktøy og anbefalinger til bruk for industrien og myndighetene.

Prosjektet avsluttes offisielt 31. desember. Sluttseminaret avholdes ved den finske EU-delegasjonen i Brussel.