Stopp! Tenk! Klikk!

Stadig mer informasjon utveksles, lagres og gjøres tilgjengelig på nett. Mulighetene er åpenbare, men hva slags utfordringer følger med informasjonsrevolusjonen? Det er nettopp denne problemstillingen som har vært utgangspunktet for Sverige-Norge-prosjektet IT og sikkerhet i Indre Skandinavia (ISIS).

Potensiell katastrofe i lomma

Prosjektet er et resultat av det langvarige partnerskapet mellom Compare Karlstad og Kunnskapsbyen Lillestrøm. Samarbeidet mellom de to prosjektorganisasjonene startet allerede i 2005 gjennom Interreg-prosjektet Kunnskapsintensiv Næringsutvikling i Indre Skandinavia (KNIS). Gjennom ISIS har prosjektpartnerne samlet mange mennesker med felles interesse og spredt mye kunnskap. Prosjektet har bygd broer mellom kunnskapsinstitusjoner, offentlige og private virksomheter og arbeidet tett med andre Interreg-prosjekter som jobber med den digitale agendaen.

I løpet av prosjektperioden har ISIS arbeidet for å etablere en grenseregional sikkerhetsklynge. I tillegg har prosjektdeltakerne bidratt til å sette fokus på sikkerhetskultur: Mange tror fortsatt at vi kan kjøpe oss IT-sikkerhet, til tross for at det er atferden vår som er den største risikofaktoren. Både som privatpersoner og arbeidstakere er vi helt avhengige av digitale verktøy og vi bruker ofte de samme enhetene både hjemme og på jobb – BYOD: Bring your own device – eller bring
your own disaster, som noen sier.

Sikker sokk

Og her kommer altså sokken inn i bildet: Gjennom prosjektet ble det produsert filmer og annet informasjonsmateriell som på en enkel og lettfattelig måte vekker bevisstheten rundt informasjonssikkerhet i digitalalderen. Med en ullsokk i hovedrollen, altså.

ISIS-prosjektet ble avsluttet 31. august. I sluttrapporten, som ble godkjent i forrige måned, konkluderes det med at prosjektet har lagt til rette for økt samhandling over grensen innen både IT-sikkerhet og utvikling av forsknings- og innovasjonsparker. Hele sluttrapporten finner du til høyre for denne artikkelen.