Tilbake

ØKS og Botnia-Atlantica godkjent

Europakommisjonen har godkjent programforslagene fra Botnia-Atlantica og Øresund-Kattegat-Skagerrak.

Det bekrefter Agnes Monfret, leder for EUs generaldirektorat for regional utvikling (DG Regio), via twitter.

Hav ingen hindring

Både Øresund-Kattegat-Skagerrak (ØKS) og Botnia-Atlantica er grenseregionale A-program. Førstnevnte program ga i perioden 2007 til 2013 drøyt 100 millioner euro til mer enn 200 samarbeidsprosjekter i ØKS-regionen, som med sine ni millioner innbyggere er blant de mer folketette programområdene i A-kategorien.

Les mer: Deler erfaringene fra forrige periode

I den nye programperioden (2014 – 2020) gjøres 127,6 millioner kroner tilgjengelig via EUs fond for regional utvikling (ERDF). I tillegg bidrar Norge med 15,8 millioner euro. Fram mot 2020 fokuserer ØKS-programmet på innsatsområdene innovasjon, transport, grønn økonomi og sysselsetting.

Fra kyst til kyst

Botnia-Atlantica-området strekker seg tvers over Norden; fra Nordland i vest, via Västerbotten, Västernorrland i Sverige, til Österbotten i Finland. I kommende programperiode stiller ERDF med 36,3 millioner euro. I tillegg kommer nasjonal medfinansiering fra parterstatene, hvorav Norges andel utgjør 6 millioner euro. Programmet retter innsatsen mot innovasjon, små og mellomstore bedrifter, miljø og transport.

Programsekretariatene i begge områdene kunngjør første utlysningsrunde over nyttår.agnes_monfret_twitter

Tirsdag passerte ØKS og Botnia-Atlantica-programmene i Europakommisjonen.

Kontakt

 • Gunnhild Aasmoe

  Nordland fylkeskommune

  75 65 03 51

  90 29 95 20

  Send e-post

  Kontaktperson for Botnia-Atlantica

 • Halvorsen, Anja Husa

  Akershus fylkeskommune

  +47 920 99 423

  Send e-post

  Kontaktperson for Øresund-Kattegat-Skagerrak i Akershus

 • Thomas André Hansen

  Østfold fylkeskommune

  +47 995 99 629

  Send e-post

  Programansvarlig Norsk forvaltende organisasjon, Interreg Øresund-Kattegat-Skagerrak

 • Hoddevik, Marthe Elin

  Oslo kommune

  +47 23 46 16 14

  Send e-post

  Kontaktperson for Øresund-Kattegat-Skagerrak

Tilbake